Alle GSM Shops, alle telefoons, alle kado's
Favorieten   Twitter   Hyves   Google
Vergelijk alle Sim Only aanbiedingen

Ads door Google

Disclaimer, aansprakelijkheid en privacy

Doel
Gratiskados.nl geeft een overzicht van actuele acties van online GSM shops. Doel van Gratiskados.nl is om de consument te helpen in de zoektocht naar een passend GSM abonnement met daaraan gekoppeld een gratis kado en/of GSM. Gratiskados.nl probeert hierbinnen een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht te geven. Gratiskados.nl kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden.

Aansprakelijkheid
Gratiskados.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de websites en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van Gratiskados.nl.

Eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder ook tekst, vormgeving, beelden en logoís zijn eigendom van Gratiskados.nl of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gratiskados.nl mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden
Gratiskados.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze website, noch voor de informatie, software, producten en/of diensten die op of via deze websites zijn te verkrijgen. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Gratiskados.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Gratiskados.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Gratiskados.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

© 2008 - 2014 Gratis Kado's  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Links
Volg ons ook op Twitter!